فرم نظر سنجی دانش آموزان

  نام دبیر:                                    نام آموزشگاه                                    منطقه اسلامشهر- آذر 88

.........................................................................................................................................................................

1.       بهترین موضوع زنگ پرورشی خود را بیان کنید.   

 

 

 

...........................................................................................................................................................................

2.      بهترین روش تدریس را بیان کنید.

    تئاتر  ۝            متن و کنفرانس    ۝        بحث گروهی و سخنرانی    ۝        همه ی موارد     ۝ 

............................................................................................................................................................................

3.     پیشنهاد شما در زمینه ی بهترین روش تدریس چیست؟

 

 

............................................................................................................................................................................

4.     یک دبیر پرورشی از نظر اخلاقی باید چه خصوصیاتی داشته باشد؟

 

 

..........................................................................................................................................................................

5.     انتظارات شما از دبیر پرورشی چیست؟

 

 

..........................................................................................................................................................................

6.      انتظارات دبیر پرورشی از شما چیست؟

 

 

 

.........................................................................................................................................................................

7.     بهترین نکته مهم قابل اجرا در زندگی که در کلاسهای پرورشی آموخته اید را بیان کنید.

 

 

 

8.     تا چه میزان درس پرورشی توانسته در زندگی شما مفید واقع شود؟

 

 

 

..........................................................................................................................................................................

9.      مهمترین عناوین درس کلاس پرورشی از دیدگاه خود را بیان کنید؟

 

 

 

..........................................................................................................................................................................

10.   در جلسه ی بین والدین شما و کلاس بهترین موضوع که دوست دارید مطرح شود و آن را حل کنید چیست؟

 

 

 

...........................................................................................................................................................................

 

با آرزوی موفقیت شما

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اسلامشهر

کارشناسی تکنولوژی گروه های آموزشی

گروه پرورشی

+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم دی ۱۳۸۸ساعت 12:22  توسط |